புதன், மார்ச் 28, 2012

முடிவற்ற ஒருவழிப் பாதை..

*
வயது என்ன
இத்தனை வருடங்கள்

என்னென்ன அனுபவங்கள்
இத்தனையித்தனை அனுபவங்கள்

இங்ஙனமே இந்த மொழியறிவு

கடந்து வந்த கோட்பாடுகள்
ஒவ்வொரு காலக்கட்டத்தின் மீதும் ஓர் அடுக்கு

தத்துவத் தரிசனங்களின் வீச்சு
அது முடிவற்ற ஒருவழிப் பாதை

துளைத்து உறுத்தும் கூர்முனைக் கொண்டவை
பதில்களைப் போன்றதொரு பதில்கள்..

ஒவ்வொரு அசைவிலும் வளையும் வாழ்வில்
ஸ்திரமாகி நெகிழும் கணங்களை
எங்கனம் கவ்விப் பிடிப்பது?
அதற்கொரு மொழியை விநியோகம் செய்பவன்
இதுவரைத் தட்டுப்படவில்லை

இத்தனைக் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றங்களில்
ஒருவனும் இல்லை

' நான் சொல்றதைக் கேளு பாப்பா..
புரிஞ்சுக்கோ ப்ளீஸ் ' என்று கெஞ்சுகிறேன்

அனுபவங்கள்
மொழியறிவு
கோட்பாடுகள்
தத்துவத் தரிசனங்களின் ஏனைய அடுக்குகள்
யாவற்றையும்
தன் போக்கில் உடைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள்
நெடுநேரமாய் தான்யா

*****

நன்றி : ( உயிரோசை / உயிர்மை.காம் ) [ மார்ச் - 12 - 2012]

http://www.uyirmmai.com/ContentDetails.aspx?cid=5376

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக