சனி, மார்ச் 29, 2014

சுழல் பாதையின் வரைப்படக் கோடு

*
முற்றிலும் வெளியே வந்து விடுங்கள் என்கிறது தத்துவம்
நினைவுப் பை முழுக்க நிரப்பி வைத்திருக்கும்
ஆறுதல்களை அவிழ்த்துக் கொட்டுமிடத்தில்
கொஞ்சமேனும் அவதூறு தேவையாகிறது

இதைப் புரிந்துக் கொள்வதற்குரிய சுழல் பாதையை
வரைப்படக் கோடுகளாக இழுத்து வருகிறேன்
நம் தனிமைக்குள்

யந்திர இடுக்குகளின் உலோக இயக்கத்தின்
சிக்கலான தருணங்களோடு ஓர் ஒப்பீட்டை
இந்த மேஜையின் மீது கிடத்துகிறாய்

அறை ஜன்னலின் சொற்ப வெளிச்சம்
தன் அவகாசத்தின் நிழலை என் மீது நீட்டுகிறது

யுகமொன்றின் குறுகலான சந்தில்
ஒருவர் கையை மற்றவர் பற்றிக் கொண்டு நிற்கிறோம்

முத்த ஸ்பரிசத்தை நினைவுப் பை முழுக்க
நிரப்பி வைத்திருக்கும் ஆறுதல் கொட்டுமிடத்திலிருந்து
முற்றிலும் வெளியே வந்துவிடுங்கள்
என்கிறது தத்துவம்

*****

நன்றி : ( உயிரோசை / உயிர்மை. காம் ) [ மார்ச் - 25 - 2013 ]

http://www.uyirmmai.com/ContentDetails.aspx?cid=6205

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக