செவ்வாய், செப்டம்பர் 30, 2014

கொஞ்சமேனும்..

*
நான்
நிச்சயமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
செத்துக்கொண்டிருக்கிறேன்

எப்போதும் போல் இப்போதும் வந்து சேர்வதற்கு
நேரம் கடத்தாதே

நான்
எரியூட்டப்படுவதற்கு
ஐந்து நிமிடத்திற்கு முன்னாலாவது
வந்துவிடு

ஓர்
எளிய நம்பிக்கையின் சிறு விதைக்குள்
கொஞ்சமேனும் நீயிருக்கிறாய் என்பதை
நிரூபிக்கும் பொருட்டு

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக