செவ்வாய், செப்டம்பர் 30, 2014

விட்டுக்கொடுத்தலின் நடைபாதை வெறுமை

*
திரும்புதலின் எல்லை வரை  
நடக்கத் தூண்டுகிறது 
உரையாடலின் ஒவ்வொரு இறுதிச் சொல்லும் 

ஓர் அர்ப்பணிப்பை
அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
என்ற கட்டாயம் ஏதுமில்லை 

விட்டுக்கொடுத்தலின் நடைபாதை வெறுமை 
ஒருபோதும் இசைப்பதில்லை 
அதன் தனிமையை 

யாவற்றையும் 
ஒருங்கிணைக்கும் மையத்தில் எரிகிறது 
ஓர்  அணையாவிளக்கு 

திரும்பதலின் எல்லைவரை 
துணை வரும் வெளிச்சமாகவும் 
அல்லலுற வீசும் இருளாகவும் 

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக