செவ்வாய், செப்டம்பர் 30, 2014

அதீத தனிமையின் நுனி விரல்..

*
என்னைக் கொஞ்சம்
அணைத்துக்கொள் என்றாள்

அதீத தனிமையின் கேவலோடு

விழுதுகளின்
நுனி விரல் கொண்டு
அவளைத் தொட்டுத் தொட்டுத்
தொட்டுக்கொண்டேயிருக்கிறது

ஆலங்காற்று

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக