வியாழன், ஜூலை 31, 2014

மிகுந்த அயர்வின் இறுதியில்..

*
ஒரு பிரார்த்தனையின் வழியாக
நிறைவேற்றிவிட முடியும் எனத் தோன்றவில்லை
உனது இருப்பை

நீ
இல்லாமல் போகும் நிமிடங்களைக் கடப்பது என்பது
அத்தனை எளிதல்ல என்பதாக
நிகழும் சம்பவங்களின்
ஆரம்பப் புள்ளிகளை
எனக்குப் பரிசளிக்கிறது அத்தருணம்

அது

ஒரு கணித சமன்பாடு போல
ஆய்வுக் கூடத்தின் பிரத்யேக ரசாயனத் தன்மையாக
விவாதக் கூட்டத்தொடரின் கடைசி வரிசை மேஜை என
மிகுந்த அயர்வின் எல்லையில் வழங்கப்படும்
ஒரு சொட்டுத் தேன்துளியை எண்ணி
காத்திருப்பதாகவும்

அத்தனைக் கடினம் எனத் தோன்றவில்லை உனது இருப்பு

மேலும்..

அதனைக் கடப்பதற்கான நிமிடங்களை
வழங்கிட முடியாது
ஒரு பிரார்த்தனையால்

*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக