சனி, ஜனவரி 16, 2016

மீதுள்ள ப்ரியத்தை..*
சிமெண்ட் பரப்பு உறையும் முன்
எழுத்துக்களை ரத்தம் சொட்ட விடுகிறாய்
சிறு மாம்ச வாடையின் மீது பூசிவிட முடிவெடுக்கிறோம்
சில தீர்மானங்களை

முனை சுருளும் இரவின் நுனியை நெருடியபடி
எழுத நினைக்கும் கனவின் வாசனை
மரணத்தை
தொந்தரவு செய்வதாக இருக்கிறது

நிலவறையின் ரகசியங்களை அறிந்துக்கொள்வதின்
மீதுள்ள ப்ரியத்தை கத்தியைக் கொண்டு துண்டுத் துண்டாக
நறுக்கத் தொடங்குகிறேன்

வெளிச்சம் மங்கிய டைரியின் நாட்பட்ட வரிகள்
படிக்கட்டுகளாக மடங்குகின்றது

இறங்கிச் செல்லும் துணிவின்றி
கவனப்பிசகு போல் வெட்டுப்பட்ட விரல் உகுக்கும் ரத்தப்புள்ளியை
தீண்டும் நாக்கு
உச்சரிக்க மறுக்கிறது அதீதத் தீர்மானங்களை

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக