சனி, ஜனவரி 16, 2016

புல்லட் ரயில் மீது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை*
என்னைப் பொருத்திப் பார்க்க முனையாதே

நான்கு டயர்களில் உள்ள நட்டுகளை மரை கழற்று
இரண்டு வார்த்தைகளுக்கு மேல் நிற்க முடிவதில்லை
 
ஓடிப்போவது பற்றி பேசத்தானே கூப்பிட்டாய்
திசையைப் பற்றி விளக்கிச் சொல்
 
நட்சத்திரம் துணை வரவேண்டும்
புல்லட் ரயில் மீது நம்பிக்கை இல்லை
 
என்னைப் பொருத்திப்பார்க்க முனையாதே
கார் பாணட்டுக்குள் ஒளிந்துகொள்ளும் விருப்பம் இல்லை
 
பேசாமல்      
நடந்தே வேறு தேசம் போய்விட்டால் என்ன

மரை கழன்ற நட்டுகள் குறித்து கவலை கொள்கிறாயா
ஏன்

*****
 
நன்றி :  யாவரும்.காம் இணைய இதழ் [ - 31 டிசம்பர் 2014]

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக