வியாழன், டிசம்பர் 22, 2011

குளிர் திரளும் மஞ்சள் நிறம்..

*

வாசல் கதவின் நாதாங்கியில்
குளிரைத் திரட்டுகிறது
துளியென
பனி

தெரு விளக்கின்
மஞ்சள் நிறம்
அதில்
தொங்குகிறது இரவு நெடுக


*****

2 கருத்துகள்: