வியாழன், டிசம்பர் 22, 2011

வழி..

*
சார்த்தியக் கதவைத்
தட்டிக் கொண்டிருக்கும் காற்றை
ஜன்னல் வழியே
வரச் சொல்லுங்கள்

மேஜையில்
காகிதங்களை அடுக்கி
வைத்திருக்கிறேன்


*****


2 கருத்துகள்: