வியாழன், டிசம்பர் 22, 2011

வினோத ஒலிக்குறிப்புகளை ரத்து செய்யும் ஓர் உரையாடல்..

*
உரையாடலின் போது
ஊடாடிய வினோத ஒலிக்குறிப்புகள்
மணித்துளிக்குள் தேங்காமல்
பயணிக்கிறது பெருவெளியில்

உரையாடலுக்குப் பிறகு
உனது சொற்களின் சிறகிலிருந்து
பிரிகிறது சாம்பல் நிற இறகுகள்

வினோத ஒலிக்குறிப்புகளை ரத்து செய்யும்
ஓர் உரையாடலை அடுத்த முறை
நிகழ்த்திக் காட்டுவதாக
காற்றில் சிலிர்க்கிறது
உதிர்ந்த சாம்பல் 


*****

2 கருத்துகள்: