வெள்ளி, டிசம்பர் 23, 2011

கொஞ்சம் வெயில் மட்டும்..

*
காலில் பொடிப்படும் சருகுகள்
நேற்று மரத்தில் இருந்தன

மின் கம்பியில் சிக்கிக் குதிக்கும் காற்றாடி
பறப்பதற்குரிய நொடிகளை எண்ணுகிறது

சொட்டு சொட்டாய்த் திரளும் இரவு
தெருக் குழாயின் காலடியில்
சொற்பமாய்த் தேங்குகிறது
எதன் மீதும் புகார்கள் இல்லை
எதன் மீதும் நிராகரிப்பு இல்லை

அப்படியே ஏற்றுக் கொள்ளும்படி
திறந்து வைத்திருக்கும் வாசலில் நுழைய
வழங்கப்படும் அனுமதிச் சீட்டில்
முகவரி இல்லை
பெயர்கள் இல்லை

கொஞ்சம் வெயில் மட்டும் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது

*****
  

2 கருத்துகள்: