வெள்ளி, டிசம்பர் 23, 2011

மௌனத்துக்குரிய விளிம்புகள்..

*
ஒரு மௌனத்துக்கும்
இன்னொரு மௌனத்துக்குமான
இடைவெளியில்

இந்த மேஜையின் உன் விளிம்புக்கும்
என் விளிம்புக்குமாக
நொடிக்கொரு முறைத்
தாவிக் கொண்டிருக்கிறது
பார்வை

****   

4 கருத்துகள்: