வியாழன், டிசம்பர் 22, 2011

அழைப்பின் எல்லையற்ற எதிர்முனை

*
வெட்கம் குழைத்துப் பூசியிருக்கிறாள்
கன்னத்தில்

நேற்று கொடுத்த முத்தத்தின்
நிறம்
நிலவை இழைத்துப் பூசியிருந்தது

விரல்கள் காற்றில் எழுதிய
ரகசிய எண்களை இணைத்தபோது
அழைப்பின் எல்லையற்ற
எதிர்முனையில்
கனவின் வாசல் திறக்கிறது


*****

2 கருத்துகள்: