வியாழன், மே 29, 2014

தாழ்ப்பாள்களுக்கு பின்னிருக்கும் கதவுகள்..

*
வலிய வந்து நிற்கிறேன்
எனக்குத் தெரியும் உன் கதவுகளுக்கு
தாழ்ப்பாள் கிடையாது  


ஆனாலும் 

சார்த்தியே வைத்திருக்கிறாய்

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக