வியாழன், மே 29, 2014

ஆணிகள் துளையிடும் அந்தி

*
இறுக மூடிக்கொள்ளும்
சொல் ஒன்றிலிருந்து
காலங்கடந்து கசிவதாக இருக்கிறது
உன் முதல் எழுத்து

ஒரு முனகலோடு தான்
அது தொடங்க வேண்டுமென்பதல்ல

நிர்ப்பந்தத்தை
அறைந்து சார்த்தும்போது
நடுங்குகின்றன
இரண்டொரு பழைய ஆணிகள்

திரும்புதலுக்கு
இசையவில்லை அந்தி

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக