வியாழன், மே 29, 2014

பின்தொடர முடியாத தொலைவு..

*
மேலும்
பின்தொடர முடியாத தொலைவுக்கு
இட்டுப் போகிறாய்
சரி

என் தேவை

நீ திசை திரும்பாமல் கடந்துவிடப் போகும்
ஒரேயொரு கிளைப்பாதை மட்டுமே

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக