வியாழன், மே 29, 2014

உப்புச் சொரியும் ஓசையின் விளிம்பு..

*
ஒரு கசையடி போதும்
என்கிறேன்

மேலும் மேலும் சொற்கள் கோக்கிறாய்

விளாறுகளின் ரத்தக்கட்டில்
உரிந்து விழுகிறது உன் வீறிடல்

உப்புப் சொரியும் என் ஓசையின் விளிம்பில்
நின்றுக் கொண்டு எக்குகிறாய்
மேலும் ஒரு சொல் உருவ

*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக