வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

மின்சாரம் இல்லாமல் நின்றுவிடுகிற விசிறி..

*
நித்தம் திறந்து கொள்ளும் ஜன்னலின் உட்புறம்
வெளிச்ச முகமாகி சுமக்கிறது சுவரின் துயரை

கண்ணாடியின் பாதரசப்  பூச்சுக்கள்
கேட்டுப் பழகிய கதைகளின் முடிவுகள் யாவும்
மின்சாரம் இல்லாமல் நின்றுவிடுகிற
விசிறியின் இறக்கைகளை
அசைக்கும் பொருட்டு
கொஞ்சம் ஊதிப் பார்ப்பதும்

பெருமூச்சு ஒலிகளை சேகரித்து வைத்திருக்கும்
ஸ்டிக்கர் பொட்டின் நிறமிழந்த
தருணத்தின் பசையின் மீது உட்கார்ந்து
கை உரசும் ஈ ஒன்றின் விழிக் கோளமும்

சொற்ப தெருவின் ஈரத்தை
மொழிபெயர்க்க முயன்று தோற்பதை
நகம் சுரண்டி கீறிப் போகும் ஏக்கம்

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக