வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

கொஞ்சமாய்..

*
மீனின் சிறகுகள் அசைய
கொஞ்சமாய் நகர்கிறது
கடல்

***

1 கருத்து: