திங்கள், ஜூன் 30, 2014

காற்றிலாடும் நூலாம்படை

*
மின்சார ரயில் உட்கூறை மூலையில்
காற்றில் ஆடும் நூலாம்படையில் 
தொங்கும்
சிலந்தியின் கண்களில் 

ஆடிக் கொண்டிருக்கிறோம் 

நானும் 
எனது புத்தகமும்

*** 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக