திங்கள், ஜூன் 30, 2014

கொஞ்சம் பிரக்ஞை இழக்கும்படியான தனிமை

*
என்ன சொன்னாலும் 
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சொல் 

என்ன செய்தாலும் 
அணைத்துக்கொள்ளும் கரம் 

எப்படியிருந்தாலும் 
பெருகிவிடும் காதல் 

கொஞ்சம் நடுங்கும்படியான 
கொஞ்சம் அச்சுறுத்தும்படியான 
கொஞ்சம் பிரக்ஞை இழக்கும்படியான 
தனிமையை 
கொஞ்சமும் எதிர்பாராத தருணத்தில் 
தந்துவிடும்போது 

பாதை முடிந்துவிடுகிறது 

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக