வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

கவ்விக் கொள்ளும் மயில்களின் அலகு

*
அதிர்ந்து விலகும் கள்ளத்தனத்தை
புத்தகத்துக்குள் ஒளித்து வைத்துவிடுகிறேன்

மறந்துவிட்ட பக்க எண்கள்
கனவில் வந்து கண்களைத் தட்டுகின்றன

தவறான முகவரி என்று திருப்பி அனுப்பிய பிறகு
கவ்விக் கொள்ளும் தூக்கத்தில்
மயில்களின் அலகில் துறுத்திக் கொண்டு
குட்டிப் போடுகிறது கள்ளத்தனம் 

வைகறை பரவும் வாசல் படியில்
தூக்கக் கலக்கத்தோடு
முகவாயில் கை தாங்கி மடியில் புத்தகத்தோடு
உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது
அறுபத்து ஒன்பதாம் பக்க எண்

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக