திங்கள், ஜூன் 30, 2014

டி.என்.ஏ அடுக்கின் வளைந்த படிகள்

*
ஏழு வர்ணங்களில் டிஸைன் செய்து 
வரைந்த 
டி.என்.ஏ அடுக்கின் வளைந்த படிகளில் 
 
மெல்ல 
இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது 
ஓர் ஆதி மிருகம்  

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக