வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

மூடிய இமை..

*
மெனெக்கெடுவதாக
மனக்குறையைக் கை கழுவுவதாக

காத்திருப்பதாக
முடிவைத் தீர்த்து வைப்பதாக
மௌனித்திருப்பதாக
புரியாக் குழப்பத்தைத் திறந்து விடுவதாக

எத்தனை விதங்களில் சொல்லியும்

மூடிய இமை பிரிவதாக இல்லை
ஒரு ப்ரியத்தின் மரணமாகி

****
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக