வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

திரள்..

*
ஒற்றை அதட்டலில் அழுதுவிடுகிற
குழந்தையின் விழிகளில்
திரள்கிறது
இந்த வாழ்வின்
முதல் அபத்தம்

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக