வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

வசவுகளின் நீண்ட படுதாக்கள்

*
புழுதித் தூற்றும் சொற்களை
துடைப்பான்களின் முனைகள் சேகரிக்கின்றன

வீதியெங்கும் வருவோர் போவோருக்கான
விநியோகம் தொடங்குகையில்

வசவுகளின் நீண்ட படுதாக்கள்
உதறி உதறிக் காயப்போடப்படுகிறது
கொடிகளில்

ஈரம் சொட்ட
முகங்கள்
தொங்க

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக