வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

வழித்துணை..

*
நீ
இல்லாத திசை எது
என்பதைக் கண்டுபிடித்து
அவ்விடம் நோக்கி பயணிக்கிறேன்

முந்தைய நூற்றாண்டின்
ஒரு புராதான இசை
வழித்துணையாகிறது

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக