வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

காட்டிலும்..

*
விட்டு போய்விடுவதைக் காட்டிலும்
அதிகம் வலி தருவதாக இருக்கிறது
திரும்பி வருதல்

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக