வெள்ளி, ஜூன் 27, 2014

குற்றச்சாட்டின் ருசி

*
இரக்கமின்றி விலகி நடக்க துரத்துகிறது
நேற்றைய இடக்கு
புசிக்கும் பொருட்டு நீட்டப்பட்ட குற்றச்சாட்டின் ருசி
வேறொரு விருந்தை நினைவுப் படுத்துகிறது

ரகசியங்கள் கவிந்த இருள் மீது
ஊளையிடும் சாத்தியங்களை
விளக்கேற்றி அடையாளங்காட்டுகிற இரவு

ஓசையற்று பூக்கும் கிணற்றடி கல்லருகே
உதிர்ந்து கிடக்கிறது
முத்தத்தின் ஒன்றிரண்டு இதழ்கள்

குற்றச்சாட்டின் ருசி
திடம் வாய்ந்த மரக்கிளையின் மத்தியில்
தூக்கிடப்பட்ட கடவுளாகித்
தொங்குகிறது அகாலத்திலும்

***


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக