வியாழன், மே 29, 2014

உணர்கொம்பு

*
மீதமிருக்கும் முத்தங்களுக்கு
சிறகுகள் வளரத்
தொடங்கிவிட்டது

மேலும்

உணர்கொம்புகள் தோன்றும்வரை
அவை காத்திருக்கவும் கூடும்

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக