வியாழன், மே 29, 2014

இடம்பெயர மறுக்கும் சொற்கள்..

*
எவ்வளவு முயன்றும் 

இடம்பெயர 
மறுக்கும் சொற்களை 
இந்த 
மரத்தினடியிலேயே கிடத்தி வைக்கிறேன்
அதன் மீது 

ஒரு புத்தன் வந்து உட்காரட்டும்

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக