ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

எங்காவது..

*
இப்படியாகத்தான் தொடங்குகிறது 

எந்த பசியும்

எங்காவது 

கையேந்தி நிற்கும் பொருட்டு

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக