ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

பள்ளத்தாக்கு மடியெங்கும்

*
மிகவும் அயர்ச்சியாக இருக்கிறது
இது ஒரு மலையுச்சி

அதனால் என்ன
எட்டிப்பார்க்கும் கணத்தில்
கண்ணில் படுகிறது

பள்ளத்தாக்கு மடியெங்கும்
பசுமை

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக