ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

பாதங்களுக்கு கீழ்..

*
கணக் கச்சிதமாக உதித்திருக்கும் சொல்லை 

ஏறிட்டு பார்க்கும் நொடியிழையில் 
பாதங்களுக்கு கீழ் உறுத்தத் 
தொடங்கிவிடுகிற
அதன் அர்த்தங்கள்

**** 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக