ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

பாசாங்கு செயும் புன்னகையின் விளிம்பில்

*
பட்டென்று உடையும் கண்ணாடியை
என் புறம் திருப்புகிறாய்

அழுவதாக பாசாங்கு செய்யும்
புன்னகையின் விளிம்பில்
உச்சரிக்கத் தவிக்கும்
ஒற்றை
சொல்லும்

பட்டென்று உடைகிறது

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக