ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

அசை போட்டு நகரும் பகல்

*
அவமானத்தின் படல் தள்ளி
மெல்ல நுழைகிற
ஆட்டின் வால் அசைக்கிறது கணத்தை

தாடை நெரிய
அசை போட்டு நகர்த்தும் பகல் மீது

கீச் என்று எழுதிப் போகிறது

பொறுமையிழந்த
ஒரு குருவி

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக