ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

முனை பிரித்து..

*
நீங்களோ நானோ அல்லாத விளையாட்டின்
விரும்பாத அங்கமொன்றின் மரண விளிம்பு என
மடித்துத் தரப்படுகிற சத்தியத்தின் முனை
பிரித்து நீட்டுகிறது
கடந்து வந்துவிட்டதாக நம்பும்
ஒரு காலத்தை

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக