ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

தனிமையின் வெளிச்சம்

*
மௌனத்தின் 

மீது 
ஊரும் எறும்பின் நிறம் 
தனிமையின் வெளிச்சத்தை 
மயங்கச் செய்கிறது

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக