ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

திசையற்ற சொல்

*
ஒரு தயக்கம் 

தன்னிலிருந்து இழை பிரிந்து 
நுனி படர
திசையற்ற சொல்லில் ஆடுகிறது


*** 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக