ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

மையப் பிழை

*
மரணத்தின் 

மையப் பிழையில் சுழல்கிறது 
வாழ்வெனும்
சிறு காற்று

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக