ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

வலிப் பூச்சிகள்

*
வாதையின் காட்டிலிருந்து அடர்ந்த இருள் மரங்களின்
அதிகபட்ச உயரத்தைக் கடந்து பறக்கும் 

வலுவற்று
மெல்லிய சிறகு உதிர வீழ்கின்றன
வலிப் பூச்சிகள்

ஈரச் சதுப்பு நொதியும் நனவிலித் துளையில்
ஊற்றுக்கண் திறக்கிறது
உப்புத்துளி

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக