ஞாயிறு, ஆகஸ்ட் 31, 2014

அசயும் செதில்கள்..

*
ஆழ்ந்துவிடுதலின் அவசரத்தில் 

சுவாசிக்க அசையும் 
செதில்களைக் கொண்டிருக்கிறது 
நிதானம்

***

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக