வியாழன், பிப்ரவரி 27, 2014

தவிரவும்..

*
தவிரவும்
அது நிகழ்ந்து விட்டதாக
என்னால் நம்ப முடியவில்லை

நிற்பதற்குரிய ஸ்திரத்தை
காலடி நிலம் ஏன் நெகிழ்த்துகிறது
அர்த்தக் கூட்டங்கள் நீர்த்துவிட
எழுத்துக்கள்
மேலும் பரிதாபமாகக் காத்துக் கிடக்கின்றன

நான் ஏதேனும் சொல்லக் கூடுமென்றோ 
மறுப்புகுரிய ஒரு சின்ன சைகையோ
அசைவையோ வெளிப்படுத்துவேனென்றோ

தவிரவும்
ஒத்துக் கொள்ளும்படியாகத் தான்
அது நிகழ்ந்துவிட்டது
நம்பும்படியாகவும்  இருக்கிறது.

****
நன்றி : ( மலைகள்.காம் ) [ஜூன்  - 3 - 2012 ]

http://malaigal.com/?cat=6&paged=36

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக