புதன், ஏப்ரல் 30, 2014

சதுரத்தில் தாழும் தலைகள்..

*
வணங்கப்படும் கொலை ஆயுதங்கள்
நீர் வழியும் புனிதங்கொண்டு
கழுவ முயல்கிறது
நூற்றாண்டுக்கால ரத்த வாடையை

துருப்பிடித்து இறங்கிய ஆணிகளோ
தசைக் கிழிந்து சிதறிய எலும்புகளோ

கழு மரமாய் சிலுவைகளாய்
செங்குத்தில் செருகிய குறியீட்டின்
மரத்துண்டுகளென
நிற்கின்றன
கருங்கல் சதுரத்தில் தாழும் தலைகளையும்
குவியும் முட்டிகளையும்
ரத்தத் தாகத்தோடு பார்த்தபடி

வரிசைப் பாவிகளின்
செருப்புகளில் எழுதும் சாக்பீஸ் நம்பர்களில்
கணக்கு கூடுகிறது

*****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக