திங்கள், ஏப்ரல் 21, 2014

ஓர் எளிய அன்பின் பொருட்டு

*
இனி உன் முறை வரும் வரை
காத்திருக்கச் சொல்வாய்
நிர்ப்பந்தங்கள் கிடையாது
வரையறை கிடையாது

அது ஒரு விதியின்படி தொடங்குகிற புள்ளி
ஒரு சொல்லின் செதிலுக்கும்
மறு சொல்லின் செதிலுக்கும் இடையிட்ட வெளியில்
நீ சுவாசிக்க கட்டளையிடும் அர்த்தங்கள்
எனது முகாந்திரங்களை இழக்கச் செய்பவை

ஓர் எளிய அன்பின் பொருட்டு
விடிய மறுக்கும் இந்த இரவின் நீண்டக் கிளையில்
பூக்கும் யோசனையை கைவிட்டு காத்திருக்கிறேன்

மயக்கங்கொள்ளும் ஒரு சின்னஞ்சிறிய மொட்டைப் போல
மேலும் காத்திருக்கச் சொல்வாய்
உன் முறை வரும் வரை

****

நன்றி : ' வெயில்நதி ' சிற்றிதழ் [ ஜூலை - ஆகஸ்டு - 2012 ] 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக