புதன், ஏப்ரல் 30, 2014

கவனிக்கும்படி என்ன இருக்கிறது

*
நிலவறையின் இருட் சுவரில்
நகங் கொண்டு கீறப்பட்ட
உன் பெயர் மீது
ரகசியமாய் 

ஈரப்பிசுபிசுப்போடு
படரத்தொடங்கியிருக்கும்
கரும்பாசியைத் தவிர

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக