புதன், ஏப்ரல் 30, 2014

தொண்டைச் சுழியில் இறங்கும் பியானோவின் ' கீ ' நோட்கள்..

*
உருகி வழியச் செய்கிறாய்
பியானோவின் இசை நதியை இழுத்துச் சென்று
தொண்டைச் சுழியில் இறங்கும்
' கீ ' நோட்களில்

மொசார்ட்டின் 18 கே 456 -ன்
கருப்பு வெள்ளைத் துண்டுகளில்
உன் துள்ளும் விரல்களோடு
கவ்விக்கொள்ளத் 

தூண்டுகிறது 

அலைந்து அலைந்து 

நீந்தும்
அந்தர விழிகளையும்

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக