திங்கள், நவம்பர் 22, 2010

பருகுவதற்குரிய வெற்றிடங்கள்

*
ஒரு காலி தண்ணீர் பாட்டில்
காத்திருக்கிறது
மீண்டும் நிரப்பப்படுவதற்கு

பெருகும் நிராசைகளை
குமிழ் விட்டு
ததும்பும் ஏக்கங்களோடு

பகல்களை குளிரூட்டவும்
சில்லிடும் தனிமை இரவுகளை
வெப்பமேற்றவும்

பருகுவதற்குரிய
வெற்றிடங்களை
நிரப்புவதற்கு
காத்திருக்கிறது

எப்போதுமே
ஒரு
காலி மது பாட்டிலும்

****

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக